Phóng sự hình ảnh & video clip Lễ Chào Quốc Kỳ Chủ Nhật ngày 30 tháng 4 năm 2 2017 Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden

]]>

Lễ Tưởng Niệm 42 Năm “Ngày Quốc Hận” Tối 29/04/2017 & Chào Cờ VNCH trưa 30/04/2017 tại Trung Tâm Thương Mãi Eden VA & Biểu Tình Trước Tòa Đại Sứ Cộng Sản Tại Thủ Đô HTĐ Chiều 30/4/2017 Của Đồng Hương VN Vùng HTĐ Do Cộng Đồng VN Vùng HTĐ Tổ Chức. Photos By Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipNYYgMunPwjnV21tzHS2lRPe5eRmC6__Xq_Y8sEer_Ql9N4HkjNSk7-5kTUBtLVvg?key=bHAzQTNtRDFnSm5jWkthY002b3k0dDExSTZsZ21B

Lễ Chào Quốc Kỳ Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

https://youtu.be/R_qY_8iCr2c]]]]> ]]>

Leave a Reply