Cựu giám đốc Hệ Thống Phát Thanh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa & Tổng giám đốc Việt Tấn Xã Nguyễn Ngọc Linh từ trần tại Virginia hôm Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017

]]>

Theo tin BMH

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh, từ trần tại Virginia, hôm nay Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017

Tin buồn Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh, Thủ khoa Khóa 12 Trường Võ Khoa Thủ Đức. Nguyên giám đốc Hệ Thống Phát Thanh Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã, chủ nhân trường Anh Văn Nguyễn Ngọc Linh, Saigon. Ông là anh của cố GS Nguyễn Ngọc Bích Từ trần tại Virginia, hôm nay Chủ Nhật 9 tháng 4, 2017.. Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi.. BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>

Leave a Reply