Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng về Hẹn Hò Tuổi Thanh Thiếu Niên của Các Trường Công Quận Montgomery Được Tổ Chức Ngày 2 tháng 4

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng về Hẹn Hò Tuổi Thanh Thiếu Niên Được Tổ Chức Ngày 2 tháng 4

MHội Nghị Lựa Chọn Sự Tôn Trọng sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 2 Tháng 4. Buổi hội nghị sẽ được tổ chức từ trưa đến 4 giờ 30 chiều, tại Richard Montgomery High School ở Rockville. Phụ huynh, thanh thiếu niên, những người cung cấp dịch vụ thanh thiếu niên và các nhà giáo dục sẽ tập hợp lại để thảo luận về vấn đề bạo lực trong hẹn hò ở tuổi thanh thiếu niên và những cách để thiết lập những quan hệ lành mạnh. Chương trình này là miễn phí và dành cho các học sinh từ lớp 6-12. Tham dự viên sẽ có cơ hội tham gia các buổi hội thảo có tính giáo dục, tương tác. Cũng sẽ có xổ số, phần thưởng, thức ăn miễn phí, và ca nhạc sống. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-7075 hay xem trang mạng đây. Thomas.Manion@montgomerycountymd.gov

Ghi Danh http://www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect.html

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/March1417QNVIET.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply