Thư Mời Họp Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nhiệm Kỳ 2016-2018

0

]]>

Theo tin BMH

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Anh, Chị, Em… Truyền Thông, Truyền Hình, Báo Chí….. Để tường và tùy nghi…. Trân trọng… BMH Washington, D.C

Kính Chuyển: Thư Mời Họp Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nhiệm Kỳ 2016-2018

Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington D.C. Maryland & Virginia P.O. Box 1593 Herndon, VA 20172-1593 Phone: 703-927-2878 Email: congdongvn.dmv@gmail.com Inline image 1 Số 025 /2017/CĐVN/VT. Ngày 7 Tháng 3, 2017. Thư Mời Họp Kính gửi: ÔNG TRẦN QUANG ĐỊNH ĐỒNG CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁCH MD. BÀ LỆ THI ĐỒNG CHỦ TỊCH ĐẶC TRÁCH D.C. Quý Vị trong: – HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN (HĐĐD) – HỘI ĐỒNG CỐ VẤN (HĐCV) – VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC (VPTT) – HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH (HĐCH) Đồng Kính gửi: -QÚY ĐỒNG HƯƠNG TRONG VÙNG. -CÁC CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ. Thưa Quý vị, chúng tôi có đôi điều xin kính gửi đến quý vị như sau: Thứ Nhất: Thi hành Hiến Chương & Nội Quy của Cộng Đồng, chúng tôi kính mời hai vị Đồng Chủ Tịch, qúy vị trong HĐĐD, HĐCV, VPTT, HĐCH đến tham dự buổi họp của HĐĐD được tổ chức vào ngày 25 Tháng 3, 2017 đúng 2:00 giờ chiều. Tại VP/ Hội Cao Niên. 6131 Willston Blvd, Falls Church, Virgina 22044. Chương Trình Buổi Họp gồm : -Báo cáo công tác của HĐCH trong thời gian qua. -Tường trình của Ủy BanTu Chính Hiến Chương & Nội Quy Cộng Đồng. -Tường trình của Ủy Ban Đặc Trách thực hiện Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. -Giải quyết những khó khăn, trở ngaị của Cộng Đồng. Trong buổi họp của HĐĐD, vì chỗ ngồi giới hạn, chúng tôi chỉ mời quý vị trong giới Truyền Thộng, Truyền Hình và Báo Chí tham dự. Xin các Cơ quan Truyền thông liên lạc bà Trịnh Lynn Tổng Thư Ký, 703 786 8406 để có giấy vô cửa. Hạn Chót là 22 Tháng 3, 2017. Thứ hai: Chúng tôi cũng thông báo : Cộng Đồng Việt Nam có thêm 1 nơi làm việc tại Trung Tâm Việt Center, tọa lạc tại 6521 Arlington Blvd. Suite 401A, Falls Church, VA 22042. Phone 703 927 2878. Email: congdongvn.dmv@gmail.com Cộng Đồng Việt Nam xin lắng nghe và tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng với Cộng đồng. Xin quý vị liên lạc với CĐVN qua địa chỉ email dẫn thượng. Nếu có những ý kiến hay đề nghị đáp ứng nhu cầu cấp thời của Cộng đồng, chúng tôi sẽ lên chương trình đem ra thảo luận ngay tại phiên họp của HĐĐD ngày 25 Tháng 3, 2017. Ngoài ra, những cô bác, quý vị đồng hương và các Cơ quan Truyền thông có nhã ý muốn đóng góp ý kiến giúp phát triển CĐVN, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email, hoặc phone. Chúng tôi sẽ liên lạc, mời quý vị tới VP/ CĐ tại 6521 Arlington Blvd Suite 401A để thảo luận. Trân Trọng. Chủ Tịch Cộng Đồng Đinh Hùng Cường.

]]]]> ]]>

Leave a Reply