Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ Sẽ Khai Thuế Miễn Phí Cho Cư Dân Thu Nhập Thấp

0

]]>

Theo tin Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ

Hội Quốc Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Ký xin trân trọng thông báo. KHAI THUẾ MIỄN PHÍ Chủ Nhật Ngày 26 Tháng 2 Năm 2017 từ 9:30 sáng đến 3:00 giờ chiều tại Phòng họp Mason District Governmental Center 6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22008

]]]]> ]]>

Leave a Reply