Hội Chợ HBCU Được Định vào Ngày 17 Tháng Hai năm 2017 trong Quận Montgomery

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hội chợ Historically Black Colleges and Universities (HBCU) sẽ được tổ chức từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối vào ngày thứ Sáu 17 tháng 2 tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Tất cả các học sinh trung học và các phụ huynh được mời tham dự. Hàng tá các trường đại học sẽ hiện diện để nói chuyện với phụ huynh và học sinh về chương trình của họ. Nhiều trường đại học sẽ tổ chức phỏng vấn nhận sinh viên ngay tại chỗ cho các học sinh lớp 12 trung học. Trong các buổi phỏng vấn, các học sinh cũng có thể có cơ hội được miễn lệ phí ghi danh và được học bổng. Chương trình cũng sẽ trình bày một buổi họp về kế hoạch trợ cấp tài chánh cho các phụ huynh trung học cấp II. Hội chợ này do MCPS, Chi Nhánh Quận Montgomery của NAACP và Washington Inter Alumni Council of United Negro College Fund bảo trợ. Đây là một vài lời khuyên để giúp các học sinh tận dụng tối đa thời gian của các em tại hội chợ đại học Trước Ngày Hội Chợ  Nên xem trang mạng hội chợ https://sites.google.com/a/mcpsmd.net/mcps-hbcu/home và gặp thầy cố vấn hay Phối Hợp viên Thông Tin Đại Học và Nghề Nghiệp để ghi danh cho buổi này.  Kiểm điểm danh sách các trường đại học tham gia và quyết định trước về những bàn nào em muốn thăm trước tiên và những bàn nào em muốn thăm nếu có đủ thì giờ.  Làm một danh sách các câu hỏi để hỏi các viên chức thu nhận sinh viên. Tại Hội Chợ  Ăn mặc thích hợp.  Lấy một tấm bản đồ, xem xét phòng ốc và đặt kế hoạch cho lộ trình của mình. Cố gắng thăm ít nhất 10 bàn trong danh sách chọn lựa cao nhất của em.  Ghi danh để có tên trên các danh sách nhận thơ của các đại học mà em thích.  Lấy các tập san của các trường đại học mà em thích để đem về nhà đọc.  Ghi chú trong các buổi trình bày và khi gặp các đại diện trường đại học.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan3117QNVIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply