Quận Montgomery Tổ Chức Hội Nghị Khôi Hài Đầu Tiên vào Ngày 21 tháng Giêng

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Quận Tổ Chức Hội Nghị Khôi Hài Đầu Tiên vào Ngày 21 tháng Giêng

Các Thư Viện Công Lập Quận Montgomery sẽ tổ chức hội nghị tranh/truyện vui đầu tiên, MoComCon, vào ngày 21 tháng Giêng từ 12 giờ đến 4 giờ chiều, tại Thư viện Silver Spring Library, 900 Wayne Avenue ở Silver Spring. Chương trình này là miễn phí và dành cho mọi người, bao gồm những người tham dự hội nghị truyện vẽ, những người tập việc, và những người hiếu kỳ mọi lứa tuổi. Chương trình sẽ bao gồm nhiều ban hội thẩm khác nhau, huấn luyện, chương trình, trình bày, các màn hình, những người triển lãm và các cơ hội mặc trang phục. Các chương trình bao gồm: -Dalek Drawbots với FutureMakers cho trẻ em -Vẽ Truyện Tranh với William Jones cho các trẻ em và thanh thiếu niên: -Phê Bình Truyện Vẽ với Megan Lavey-Heaton cho thanh thiếu niên và người lớn; -Viết Truyện Khoa Học Viễn Tưởng và Ảo Giác và Được Xuất Bản với Don Sakers; -Các Ủy Ban: Đa Dạng trong Truyện Vẽ, Trò Chơi và Xã Hội, và Phương Thức Sáng Tạo; và -Tranh giải trang phục với các giải thưởng cho các trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Thêm chi tiết về chương trình, bao gồm lịch trình các buổi hội thảo và luật lệ, và các hướng dẫn tranh giải trang phục, được đăng trên trang mạng MoComCon. Ghi danh cho các sinh hoạt đặc biệt MoComCon và tranh giải trang phục sẽ bắt đầu tại nơi sinh hoạt ở Silver Spring lúc 11 giờ sáng.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Jan1017QNVIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply