Buổi họp của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia về vấn đề Mai Khôi

0

]]>

Theo nguồn tin BMH

Thưa Quý Vị, Quý NT và CH…. Sau buổi trình diễn của Mai Khôi, tại Annandale, Virginia, vào ngày Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017, khi cô ca sĩ này phản đối việc chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đã tạo nên một làn sóng phẩn nộ trong tập thể Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản ở khắp nơi… Để làm sáng tỏ vấn đề, Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, đã tổ chức một buổi họp mở rộng, vào lúc 7 giờ tối, ngày Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017 vừa qua tại phòng họp của Hội Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốn. Cộng Đồng đã mời Ban Tổ Chức buổi trình diễn “Trói Vào Tự Do”, gồm: Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ca sĩ Bạch Mai, và MC Thanh Trúc đến trình bày những diễn tiến của buổi sinh hoạt.. Đồng thời cũng mời một số quan khách có tham dự buổi Văn Nghệ “Trói Vào Tự Do”, cùng tham dự buổi họp, để bạch hoá vấn đề trước các cơ quan truyền thông, truyền hình.. Hiện diện trong buổi họp chỉ có DS Nguyễn Mậu Trinh, và Ông Đào Hiếu Thảo. Nhà Văn Nguyễn Thị Thanh Bình, ca sĩ Bạch Mai, và MC Thanh Trúc, không đến. Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Video clip phóng sự ghi nhận toàn thể buổi họp, do Anh Nguyễn Phúc, Truyền Hình Việt Nam – HTĐ thực hiện… Đồng thời cũng xin đính kèm các tài liệu liên quan đến buổi trình diễn “Trói Vào Tự Do”, do cô Nguyễn Thị Thanh Bình phổ biến… Xin mời Quý Vị theo dõi để tường… Xin click vào link ở dưới: BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>

Leave a Reply