Chương Trình 1284 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Chương trình lần thứ 1284 do THVN HTĐ thực hiện sau phấn tin tức và Thông Báo chợ Tết Đinh Dậu 2017 của CĐ người Việt QG là phóng đón mừmg Xmas và năm mới do Nhà Việt Nam và Hội Kết Đoàn tổ chức tại Woodhills Apartment Arlington Virginia.

1. Tin Tức:

2. Phóng Sự:

Phúc THVNHTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply