Sách Hướng Dẫn của Phòng Giải Trí của Quận Montgomery Hiện Đã Có

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Sách Hướng Dẫn của Phòng Giải Trí Montgomery County Hiện Đã Có

Số mùa đông của tập san Hướng Dẫn về các Chương Trình Giải Trí của Quận Montgomery hiện đã có. Cư dân Montgomery County được khuyến khích ghi danh sớm vì nhiều chương trình sẽ hết chỗ nhanh chóng. Sách hướng dẫn liệt kê hằng trăm chương trình và sinh hoạt gồm bơi lội, nghệ thuật và thủ công, thể thao và múa. Xem trang mạng Department of Recreation để xem hướng dẫn trên mạng. Những bản in cũng có tại các trung tâm giải trí, khu vực công viên, các tòa nhà chính quyền và thư viện. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-6840.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/Dec1316QNVIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply