Chương Trình 1282 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ) Các Anh Chị, Đây Chương trình THVNHTĐ lần thứ 1282 sau phần tin tức là phóng sự Hội Cao Niên Việt-Mỹ Maryland chúc mừng giáng và năm mới hôm 20/12/2016 tại nhà thờ Presbyterian Silver Spring Maryland kế tiếp là phóng sự buổi nhạc và dạ vũ gây quỹ cho đồng bào Miền Trung do Đoàn Cải Lương Hương Miền Nam đã được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon Falls Church Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVNHTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply