Phụng Vụ Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh – Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12: – Lúc 6 giờ chiều: Hoạt cảnh Giáng Sinh và Thánh Lễ dành cho tất cả trẻ em, do ca đoàn TNTT Thánh Tâm phụ trách. – Lúc 9 giờ tối: Thánh Ca & Thánh Lễ do ca đoàn Gioan Phaolô II phụ trách. * Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 8 giờ tối. Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh – Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12 (Lễ trọng và buộc). – Thánh Lễ 7 giờ sáng: Ca đoàn Cecilia – Thánh Lễ 9 giờ 30 sáng: Ca đoàn Thánh Giuse – Thánh Lễ 12 giờ trưa: Ca đoàn Seraphim – Thánh Lễ 7 giờ tối: Ca đoàn Thánh Gia. * Tại cộng đoàn Đức Mẹ La Vang – Giáo Xứ St. Veronica, sẽ có Thánh Lễ Chúa Giáng Sinh được cử hành lúc 2 giờ trưa. Không có Thánh Lễ 7 giờ tối.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/243-ph%E1%BB%A5ng-v%E1%BB%A5-cac-thanh-l%E1%BB%85-m%E1%BB%ABng-chua-giang-sinh]]]]> ]]>

Leave a Reply