Chương Trình 1279 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Chương trình THVN-HTĐ lần thứ 1279 sau phần tin tức và thông báo chợ Tết CĐ và Hội Người Cao Niên xuân Đinh Đậu là phóng sự của Hội Kết Đoàn Bữa Tiệc Hàng Năm tại nhà hàng Hong Kong Pearl Falls Church Virginia. Sau cùng là Chương Trình Nhạc Giáng Sinh của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ tại Trung Tâm EDEN tối ngày 10/12/2016 với CS Bích Vân.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

3. Chương trình nhạc Giáng Sinh : Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply