Ra Mắt Sách Viet Articulation System

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng của Hoàng Vi Kha

Kính thông báo và kính mời quý thầy cô tham dự, Cô giáo sư Nguyễn Ngọc Yến sẽ ra mắt sách biên soạn về một phương pháp phát âm Việt ngữ. Cô mong có sự hiện diện của thầy cô giáo trường Việt ngữ và những ai quan tâm đến Việt ngữ. Xin liên lạc cô để biết thêm chi tiết và thông báo số người sẽ có mặt để tiện cho việc chuẩn bị. Số điện thoại của cô: (703) 509-7352 Vì bận chuyện gia đình nên cô Yến ủy thác Vi Kha kính thông báo và kinh mời. Hoàng Vi Kha

vietarticulationsystem

]]]]> ]]>

Leave a Reply