Các Đêm Triển Lãm Lưu Động về các chương trình Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật Sẽ Đến vào Tháng 12 Này của MCPS

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Các Đêm Triển Lãm Lưu Động CTE Sẽ Đến vào Tháng 12 Này

Các phụ huynh và học sinh được mời đến tìm hiểu thêm về các chương trình Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE) mà được cung cấp tại MCPS trong những Đêm Triển Lãm Lưu Động CTE sắp đến. Trong mỗi buổi, phụ hynh sẽ—  Tìm hiểu về những kỹ năng quan trọng của thế kỷ thứ 21 mà các em cần để thành công ở trung học, đại học, và nơi làm việc;  Nghe những tin tức mới nhất về các trại hè Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE) của MCPS sắp đến; và  Biết chi tiết về cách làm sao các học sinh có thể đạt các chứng chỉ được các ngành nghề chấp nhận trong nhiều lãnh vực trước khi các em ra trường. Những Đêm Triển Lãm Lưu Động CTE sẽ được tổ chức vào : Ngày thứ Năm, 1 tháng 12 6 giờ 15 chiều – 8 giờ 15 tối Springbrook High School 201 Valley Brook Drive, Silver Spring MD 20904 Ngày thứ Ba, 6 tháng 12 6 giờ 15 chiều – 8 giờ 15 tối Gaithersburg High School 101 Education Boulevard, Gaithersburg, MD 20877 Ngày Thứ Tư, 7 tháng 12 6 giờ 15 chiều – 8 giờ 15 tối Rockville High School 2100 Baltimore Road, Rockville, MD 20851 Ngày thứ Bảy, 10 tháng 12 6 giờ 15 chiều – 8 giờ 15 tối Thomas Edison High School of Technology 12501 Dalewood Drive, Silver Spring, MD 20906 Xem www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/plans/hs-plans.aspx cho thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/November1516VIETNAMESE.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply