Chương Trình 1276 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Chương trình lần thứ 1276 sau phần tin tức là phóng sự buổi nhạc thính phòng với chủ đề Những Ngày Tháng Không Quên được tổ chức tại Jewish community center Fairfax Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply