Lễ và Tiệc Tạ ơn Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Kính mời quý đồng hương đến tham dự Lễ và Tiệc Tạ ơn với chúng tôi vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016 lúc 11:30am.

lethanksgivingtiectaonhoithanhtinlanhgiamlyvietmy2016]]]]> ]]>

Leave a Reply