Giám Đốc Các Trường Học Công Quận Montgomery Jack R. Smith Đưa Ra Các Khuyến Nghị về Ranh Giới và Cơ Sở

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Giám Đốc Các Trường Công Lập Quận Montgomery Jack R. Smith vào ngày 13 tháng 10 đã đưa ra các khuyến nghị nhằm giải quyết các vấn đề về ranh giới, khả năng tiếp nhận, và cơ sở vật chất trường học trong toàn học khu. Ba khuyến nghị này là những bổ sung cho các tu chính đã được đề nghị của ông giám đốc cho Chương Trình Cải Tiến Cơ Bản (CIP) sáu năm hiện tại cho MCPS. Những tu chính còn lại sẽ được gởi đến Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 27 tháng 10. Các thành viên của cộng đồng sẽ có cơ hội để cho ý kiến về các tu chính CIP tại các buổi họp công chúng của Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 10 và 14 tháng 11. Ba khuyến nghị mà Dr. Smith đưa ra là:  Các vùng trường học mới cho Trường Trung Học Cấp II Bethesda-Chevy Chase #2, mà sẽ khai trương vào tháng Tám 2017, và trường trung học cấp II Westland;  Các chọn lựa nhằm giải quyết việc thiếu chỗ học được dự báo trong ngắn hạn và dài hạn tại các trường tiểu học, trung học cấp II, và cấp III trong Cụm Trường thuộc Walter Johnson; và  Việc dời địa điểm của Chương Trình Giáo Dục Thay Thế tại Blair Ewing Center đến khu trường Rock Terrace Tất cả các khuyến nghị cũng có thể được xem trên trang mạng MCPS.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October18QNVIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply