Phiếu Điểm học sinh các Trường Công trong Quận Montgomery sẽ Được Phân Phát vào Ngày 17 Tháng 11

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Thưa quý vị phụ huynh, phiếu điểm đầu tiên của con quý vị sẽ được gởi về nhà vào Ngày thứ Năm 17 tháng 11. Phiếu điểm cũng sẽ được gởi về nhà vào những ngày sau đây:  Ngày 8 Tháng 2  Ngày 19 Tháng 4  Ngày 27 Tháng 6 (phiếu điểm được gởi về nhà qua bưu điện) Các học sinh ở các lớp K–5 sẽ tiếp tục nhận được phiếu điểm dựa trên các tiêu chuẩn, mà cung cấp thông tin về việc con quý vị đang hoàn thành và tiến bộ ra sao. Phụ huynh của các học sinh trung học có thể theo dõi điểm của con họ suốt năm trên Edline. Công cụ liên lạc trên mạng này cho phép phụ huynh học sinh trung học cấp II và cấp III theo dõi điểm số và bài phải làm của con em họ và gởi email cho các thầy giáo. Ngoài Edline, các thầy giáo cũng lập ra những trang mạng cho lớp và dùng Google Classroom để làm lịch các bài phải làm và chia sẻ thông tin với phụ huynh và học sinh. Xin kiểm lại với thầy giáo của con quý vị để lấy thêm thông tin. Quý vị cần thêm thông tin về chấm điểm và báo cáo tại MCPS hay có câu hỏi về phiếu điểm dựa theo tiêu chuẩn? Xin xem trang mạng chấm điểm và báo cáo.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October18QNVIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply