Chương Trình 1273 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Chương Trình lần thứ 1273 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự vận động cử tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Eden Center với sự có mặt của Lara Trump con dâu của ông Trump đẻ gặp đồng hương Viêt Nam và sau đó là Trump National Golf Club DC ở Potomac Falls Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply