Trường Đại Học Montgomery College Tổ Chức Sự Kiện để Giúp Các Sinh Viên Tương Lai và Hiện Tại Điền Hồ Sơ FAFSA

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Làm Đơn Miễn Phí Xin Trợ Giúp Tài Chánh Sinh Viên của Liên Bang (FAFSA) 2017- 2018 đã có vào ngày 1 tháng 10. Các học sinh muốn vào đại học và gia đình các em có thể được giúp đỡ bởi các chuyên gia để điền đơn FAFSA tại chương trình khánh thành FAFSA Fever. Sự kiện này sẽ được Phòng Trợ Giúp Tài Chánh Sinh Viên trường Montgomery College tổ chức vào ngày thứ Bảy 5 tháng 11 từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều tại Khuôn Viên Rockville của Montgomery College ở Science Center đặt tại 51 Mannakee Street. FAFSA Fever là một sự kiện nhằm giúp các gia đình khi họ điền đơn FAFSA—mẫu đơn do các trường đại học đòi hỏi để xét đủ điều kiện cho học bổng, tiền trợ cấp và tiền cho vay. Sự kiện FAFSA Fever là miễn phí và dành cho công chúng, và sẽ có những thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha. Các sinh viên đại học hiện tại mà có thể là mới điền đơn FAFSA lần đầu tiên cũng được chào đón tại sự kiện này. Học sinh và gia đình sẽ có cơ hội để gặp các chuyên gia về trợ giúp tài chánh và dùng các phòng máy điện toán tại Montgomery College để nạp đơn FAFSA trên mạng. Sẽ có các thông tin về các học bổng và tiền trợ cấp của tiểu bang Maryland. Các học sinh cũng có thể ghi danh để trúng học bổng $250. Các học sinh 23 tuổi hay nhỏ hơn nên đến dự FAFSA Fever cùng với một phụ huynh hay giám hộ. Phụ huynh cần phải đem theo các bản sao mẫu thuế IRS 1040 đã hoàn tất, mẫu W-2 hay thông tin khác về lương bổng và tiền phúc lợi năm 2015 để giúp cho việc điền đơn FAFSA. Các học sinh đã được 24 tuổi hay lớn hơn có thể đến dự một mình và đem theo tờ khai thuế, mẫu W-2 và các thông tin về lương bổng và lợi tức khác của năm 2015. Để biết thêm thông tin tổng quát về FAFSA Fever, về việc ghi danh và một danh sách đầy đủ các tài liệu phải đem theo, xin xem www.montgomerycollege.edu/FAFSAFever. Để biết thêm về FAFSA Fever tại Montgomery College-Rockville vào ngày 5 tháng 11, xin hãy email cho Rene.Argueta@montgomerycollege.edu.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/October18QNVIETNAMESE.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply