Chương Trình 1272 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1272 do THVN-HTD thực hiện hàng tuần sau phần tin tức là phóng sự ngày giới thiệu và phát hành phim tài liệu Hôn Tử Sĩ Nghĩa Trang Quận Đội Biên Hòa được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon Falls Church Virginia. Cộng thêm là phần phóng sự là Virginia Woman for Trump tại nhà Hàng Thấn Tài Falls Church Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:

Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply