Phóng Sự Video clips cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.com

https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10210862590390268/

Bài phát biểu của Đinh Hùng Cường sau khi thắng cử

Lời phát biểu của Đoàn Hữu Định sau cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn

]]]]> ]]>

Leave a Reply