Phóng sự video clips Hội Thảo Biển Đông trong Kỷ Niệm 30 Năm Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Hoa Kỳ

0

]]>

Theo nguồn tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.com

Hội Thảo Biển Đông Tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn 17/9/2016 với những diễn giả GSTS Mai Thanh Truyết, Trần Trung Đạo, NVNT Nguyễn Thị Thanh Bình và Hoàng Vi Kha https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10210919105723116/

Hỏi và trả lời trong Hội Thảo về Biển Đông trong Đại Hội Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ lần thứ 30 tại Hoa Thịnh Đốn https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10210919105723116/

]]]]> ]]>

Leave a Reply