Phóng Sự Hình Ảnh Tham Dự Buổi Ăn Tối Asian Americans for Trump

]]>

Theo nguồn tin của Nhất Hùng

asianamericans4trumpnhathung092316p02

asianamericans4trumpnhathung092316p01

asianamericans4trumpnhathung092316p03

asianamericans4trumpnhathung092316p14 asianamericans4trumpnhathung092316p13 asianamericans4trumpnhathung092316p12 asianamericans4trumpnhathung092316p11 asianamericans4trumpnhathung092316p10 asianamericans4trumpnhathung092316p09 asianamericans4trumpnhathung092316p08 asianamericans4trumpnhathung092316p07 asianamericans4trumpnhathung092316p06 asianamericans4trumpnhathung092316p05 asianamericans4trumpnhathung092316p04 ]]]]> ]]>

Leave a Reply