Thư Mời Tham Dự Buổi Ăn Tối Asian Americans for Trump

0

]]>

Theo nguồn tin của BMH

Thư Mời Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu, Đặc biệt Quý Vị là ủng hộ viên, thân hữu của đảng Cộng Hòa… Xin kính, thân mời Quý Vị tham dự buổi ăn tối đặc biệt của Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á Châu ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump… Được biết những giới chức cao cấp nhất trong ủy ban bầu cử của đảng Cộng Hòa, và một số đại diện dân cử của đảng Cộng Hòa ( Republican Electing Officials) cũng có mặt trong buổi ăn tối tại nhà hàng: Fortune Restaurant 6249 Arlington Blvd. Falls Church, VA 22044 vào lúc 6:30 PM, ngày Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016. Xin kính, thân mời Quý Vị ủng hộ và tham dự… BMH Washington, D.C

]]]]> ]]>

Leave a Reply