Biên Bản Cuộc Bầu Cử của Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018

0

]]>

Theo nguồn tin của Cộng Đồng

09-12-2016 Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Biên Bản Cuộc Bầu Cử của Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018 ** Chiếu Nội Quy và Hiến Chương của Cộng Đồng. ** Chiếu quyết định bổ nhiệm của Ban Chấp Hành Cộng Đồng. ** Chiếu kết quả của cuộc bầu cử các thành viên Liên Danh ứng cử vào Hội Đồng Đại Diện. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2016, một Phiên Họp bất thường của Hội Đồng Đại Diện (HĐĐD) nhiệm kỳ 2016-2018 đã được tổ chức vào lúc 1:30 PM tại Hội Trường Khách Sạn Best Western Falls Church Inn, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia để bầu các thành viên vào những chức vụ thuộc tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C., Maryland và Virginia. Hiện diện trong Phiên Họp hôm nay gồm các thành viên Tân HĐĐD và các thành viên HĐĐD, Văn Phòng Thường Trực và Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016, các bậc trưởng thượng, thân hào nhân sĩ, các đồng hương quan tâm đến sinh hoạt Cộng Đồng trong vùng, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí, đài phát thanh, truyền hình …. Sau phần ghi danh tham dự của các thành viên tân Hội Đồng Đại Diện,UBBC ghi nhận sự hiện diện của 110 trong tổng số 128 thành viên tân Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018. Sau nghi thức khai mạc với phần Chào Quốc Kỳ Mỹ-Việt và một phút mặc niệm, là phần chào mừng và báo cáo của ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Ủy Ban Bầu Cử, về kết quả cuộc bầu cử ngày 24 tháng 7, 2016 để chọn 63 thành viên cá nhân vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2016-2018, đồng thời cũng ngõ lời cảm tạ sự thông cảm, giúp đỡ và hợp tác của đồng hương trong vùng và đặc biệt với sự tận tâm và làm việc hiệu quả của các thành viên của Ủy Ban Bầu Cử trong thời quan qua. Tiếp theo là phần chào mừng và cảm tạ đại hội của ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch nhiệm kỳ 2014-2016 của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia. Ông Lê Minh Thiệp, Thư ký Ủy Ban Bầu Cử đã thông qua Chương Trình Nghị Sự, cùng một số qui định trong cuộc bầu cử vào các chức vụ của các cơ cấu tổ chức Cộng Đồng. Trước khi vào phần chính của buổi Đại Hội, và Ủy Ban Bầu Cử trao nhiệm vụ điều khiển cuộc bầu cử cho Chủ Tọa Đoàn, Tân HĐĐD đã bầu được một Chủ Tọa Đoàn gồm 3 vị đại biểu có tên sau đây : -Ông Lê Hữu Em -Ông Trần Quang Duật -Ông Đỗ Như Thạch Sau những cuộc tranh luận, giải thích, góp ý sôi nổi, trong một tinh thần tích cực, hòa nhã và tôn trọng lẫn nhau, cuộc bầu cử đã được diễn tiến trong trật tự và có được kết quả như sau: Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng : -Các đại biểu sau đây đã ứng cử và được đề cử: Ông Đinh Hùng Cường, Ông Lê Hữu Em, Ông Dương Xuân Tuyển, Ông Lý Hiền Tài. Nhưng sau đó các Ông Em,Tuyển, và Tài đều yêu cầu rút tên, từ chối tranh cử, do vậy Ông Đinh Hùng Cường là Ứng Cử Viên duy nhất ứng cử vào chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng. Cuộc bầu phiếu diễn ra đúng qui định và ông Đinh Hùng Cường đã đạt được 75 phiếu bầu trên tổng số 102 phiếu, có 26 phiếu trắng và 1 phiếu bất hợp lệ (số đại biểu tham dự bỏ phiếu là 102). Chủ Tọa Đoàn đã tuyên bố Ông Đinh Hùng Cường đắc cử với số phiếu:75 / 102 tức 74%. Bầu Đồng Chủ Tịch: Các Đại biểu sau đây đã đắc cử : -Tại Washington DC : Bà Lê Thị Lệ Thi -Tại Maryland: Ông Nhất Hùng (Trần Quang Định) Bầu Ủy Viên Văn Phòng Thường Trực : -Tại Maryland: Các đại biểu sau đây đã đắc cử: 1.- Bà Nguyễn Đào Bạch Lan 2.- Ông Hugh Bảo Huỳnh -Tại Virginia: Các đại biểu sau đây đã đắc cử: 1.- Ông Phó Hòa 2.- Ông Hà Văn Sang 3.- Ông Trần Đại Bản 4.- Ông Nguyễn Nhật Nam 5.- Bác Sĩ Đặng Phương Thảo 6.- Ông Hoàng Việt Dũng Sau đó ông Đinh Hùng Cường đã ngõ lời cám ơn đại hội đã tín nhiệm chọn ông là tân Chủ tịch của nhiệm kỳ 2016-2018, ông đồng thời cũng cảm tạ ông Đoàn Hữu Định chủ tịch Cộng Đồng đương nhiệm và Ủy Ban Bầu Cử đã tổ chức và hoàn tất cuộc bầu cử một cách chu đáo, và công bằng… Ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Ủy Ban Bầu Cử cũng nhân dịp này lần lượt chúc mừng ông Đinh Hùng Cường và tất cả thành viên Hội Đồng Đại Diện vừa được bầu vào các chức vụ của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia nhiệm kỳ 2016-2018. Phiên Họp HĐĐD nhiệm kỳ 2016-2018 đã được kết thúc vào lúc 4:30 PM cùng ngày. Lê Minh Thiệp Bùi Mạnh Hùng Thư Ký / UBBC Trưởng Ủy Ban Bầu Cử

CongDongLetterHeadLogo

ThuMoiHopDaiHoiDong2016]]]]> ]]>

Leave a Reply