Đại Hội Kỳ II của Liên Đoàn Lao Động Tự Do Việt Nam

0

]]>

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của

(Lao Động Việt – LĐV) Kính gửi: – Các Tổ Chức, Đoàn Thể, Các Cơ Quan Truyền Thông – Quý Thân Hữu, Quý Đồng Hương, Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày HỘI NGHỊ VỀ QUYỀN LAO ĐỘNG được tổ chức vào tháng 10 năm 2006 tại Warszawa, Ba Lan. Từ Hội nghị này, Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động Việt Nam đã được thành hình và hoạt động tích cực ở các địa bàn Việt Nam và Mã Lai. Đầu năm 2014, Tổ chức Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do (viết tắt là Lao Động Việt) được thành lập tại Bangkok (TL). Mục đích của việc thành lập này là để củng cố và phát triển lực lượng nhằm bảo vệ hữu hiệu quyền của Người lao động cũng như đẩy mạnh việc thành lập các Nghiệp Đoàn Độc Lập tại Việt Nam. Việc Việt Nam là một trong 12 thành viên của TPP cũng là một cơ hội lớn để các Nghiệp đoàn độc lập có cơ hội hoạt động hợp pháp trong tương lai. Vì vậy vai trò của Lao Động Việt càng quan trọng hơn trong việc vận động hình thành các Nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Sau nhiệm kỳ 3 năm, theo nội quy của Lao Động Việt, Đại Hội kỳ II sẽ được tổ chức để tường trình quá trình hoạt động vừa qua và kế hoạch cho 3 năm sắp tới cũng như bầu lại Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019. Được sự ủy nhiệm của Chủ tịch LDV, Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ II LĐV xin thông báo: 1. Việc chọn địa điểm cũng như thời gian tổ chức Đại Hội, nhân sự tham gia đã được quyết định sau tất cả 7 buổi họp thông qua phương thức biểu quyết dân chủ, công khai với sự đồng ý của đa số quá bán thành viên hiện diện. 2. Theo Biên Bản cuộc họp ngày 22/5/2016: Lao Động Việt đã chọn địa điểm tổ chức Đại Hội kỳ II tại Virgina (Whashington D.C.) Hoa Kỳ. Thời gian 17-18 tháng 9 năm 2016. Lý do để chọn địa điểm này là: 2.1. Một cơ hội để viếng mộ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, một thành viên sáng lập UBBV NLD VN cũng như Lao Động Việt; 2.2. Gặp gỡ các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ, NGO, Nghiệp đoàn v.v… để vận động cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đang còn bị giam giữ trong tù. 3. Buổi họp ngày 22/5/2016 cũng quyết định: – Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ II LĐV: Ông Nguyễn Đình Hùng; – Trưởng Ban Tổ Chức tại Địa Phương: Bà Jackie Bông. 4. Theo điều 22b của Nội Quy LĐV: những thành viên trong và ngoài nước vì lý do cá nhân hay lý do an ninh không thể tham dự được vẫn có thể tham gia Đại Hội qua hình thức online và được toàn quyền sử dụng tư cách thành viên trong khi phát biểu cũng như bầu cử, ứng cử. Nhân dịp Đại Hội kỳ II Lao Động Việt năm 2016: kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao động Việt Nam, 3 năm thành lập Lao Động Việt. Chúng tôi muốn chia sẻ những thành quả trong 10 năm qua với các Quý Thân Hữu cũng như những Tham dự viên của Hội Nghị Warszawa năm 2006. Qua thông báo này, Ban Tổ Chức kính mời quý Anh Chị đã tham dự Hội Nghị Warszawa cũng như các Thân Hữu của Lao Động Việt dành chút thì giờ quý báo để tham dự Đại Hội kỳ II của Lao Động Việt. Mọi thông tin về Đại Hội II LDV cũng như ghi danh tham dự, kính xin quí vị liên lạc về Ban Tổ Chức. Chúng tôi sẽ gửi thư mời và chương trình Đại Hội đến quý vị Email: daihoildv2@gmail.com Điện thoại: 1. Ông Nguyễn Đình Hùng +61 408 166 648 (Úc) 2. Bà Jackie Bông +1 571 – 422 – 5704 (Hoa Kỳ) Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ II LĐV Nguyễn Đình Hùng

laodongvietlogovietlabor

]]]]> ]]>

Leave a Reply