Phóng Sự Hình Ảnh cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo tin của Nhất Hùng Hình ảnh cuộc bầu cử Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn do Nhiếp Ảnh Gia Trần Định và Mai Thắng thực hiện. https://photos.google.com/share/AF1QipNzgIzkJ0Ljl7siVAfWtKr0ZySYrbEcSfxpLIj7T1h7YLs8I1ZG3VOfzEBUOEZBeA?key=bFJ4dG95OHpaLTdpZjJzNS1PUUtZT1RRRWlHWDNR

baucucongdong2016nhathungp04

picnic2016sggd091016nhathungp09

baucucongdong2016nhathungp06

baucucongdong2016nhathungp01

baucucongdong2016nhathungp02 baucucongdong2016nhathungp05 baucucongdong2016nhathungp03 baucucongdong2016nhathungp07 baucucongdong2016nhathungp08 ]]]]> ]]>

Leave a Reply