Phóng Sự Hình Ảnh Dạ Tiệc Hè Của Hội Ái Hữu "SÀI GÒN GIA ĐỊNH"

]]>

Theo tin Nhat Hung

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p09

Message from Nhat Hung:

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p08

BIRTHDAY’s KIM ANH VÀ DẠ TIỆC HÈ CỦA HỘI ÁI HỮU “SÀI GÒN GIA ĐỊNH” TẠI NHÀ HÀNG FORTUNE, VIRGINIA 30/7/2016. HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG THỰC HIỆN.

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p07

NHẤT HÙNG TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU.

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p06

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p05

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6314306308195382033&authkey=Gv1sRgCJWguLX7hKXHAQ&feat=email

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p04

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p03

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p02

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p01

DaTiecHeSaigonGiaDinh073016p10]]]]> ]]>

Leave a Reply