Làm sao ngăn chận những người bỏ phiếu nhiều nơi

]]>

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Để tường… BMH Washington, D.C

Số: 014 CĐVN/UBBC Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2016-2018 Thư Ngỏ V/V Làm sao ngăn chận những người bỏ phiếu nhiều nơi.. Thưa Quý Vị, UBBC chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý Vị đến việc tổ chức cuộc Bầu Cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018, và xin được trả lời chung cho Quý Đồng hương cử tri muốn biết: “ làm sao ngăn chận những người bỏ phiếu nhiều nơi..” Thưa Quý Vị, trong ước vọng tổ chức một cuộc Bầu Cử trong sạch, công bằng và chu đáo, UBBC chúng tôi đã cố gắng rút tỉa kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của đồng hương, và đã thực hiện được nhiều việc làm hữu ích, sẽ có ảnh hưởng đến kết quả chung của cuộc Bầu Cử… Đồng thời chúng tôi cũng rất quan tâm và cố gắng tìm phương cách giải quyết những vấn đề khó khăn, nan giải đã tồn tại lâu năm, trong đó có vấn đề ngăn ngừa những người bỏ phiếu nhiều nơi… Thưa Quý Vị, trong cuộc Bầu Cử năm nay, ngoài việc phải xuất trình “thẻ nhận dạng có hình –(photo ID)” với những nhân viên trách nhiệm“đặc trách thùng phiếu”, đồng thời UBBC đang xúc tiến việc thẩm định và áp dụng các phương tiện điện toán, software, và internet, nhằm kiểm soát và ngăn chận việc các cá nhân cố tình vi phạm điều lệ bầu cử cộng đồng, nhất là vi phạm điều lệ: “Mỗi cử tri chỉ được bầu 1 lần, 1 phiếu và tại 1 địa điểm bầu phiếu”. Như thế , với nổ lực áp dụng các kỹ thuật của thời đại tin học, UBBC tin rằng sẽ ngăn chận được việc các cá nhân cố tình bầu phiếu nhiều lần, tại nhiều địa điểm bầu phiếu. UBBC cũng nhân đây xin trân trọng kêu gọi Quý Đồng hương nêu cao tinh thần dân chủ, tham gia tích cực cuộc bầu cử cộng đồng nhiệm kỳ 2016-2018. Để cuộc bầu cử được diễn ra trong sự công bằng, trong sáng, và thành thật, xin Quý Đồng Hương tình nguyện tôn trọng và tuân theo các điều lệ quy định về cuộc bầu cử cộng đồng đã được phổ biến. Đặc biệt để tiếp tay cùng với UBBC, trong việc ngăn chặn những cá nhân cố tình bỏ phiếu nhiều lần, xin Quý Đồng hương nhanh chóng thông báo cho UBBC biết ngay, nếu có những dấu hiệu, diễn biến khả nghi.. Một lần nữa UBBC chân thành cảm tạ sự hợp tác và quan tâm đến diễn tiến cuộc Bầu Cử Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018. Mong mỏi Quý Vị “Đi Đông, Bầu Đúng, Cử Xứng”. Xin hẹn gặp Quý Đồng hương vào ngày Bầu Cử tại thùng phiếu. Trân trọng. TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834 Cell

CongDongLetterHeadLogo

]]]]> ]]>

Leave a Reply