Lịch Trình Bầu Cử Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018

0

]]>

Theo nguồn tin của Ủy Ban Bầu Cử Cộng Đồng

Thông Báo Lịch Trình Bầu Cử Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018 Kính gởi: – Hội Đồng Đại Diện CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Hội Đồng Chấp Hành CĐVN/Washington, D.C., Maryland và Virginia. – Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, quý Trưởng thượng. – Quý Hội đoàn, Tổ chức, các cơ quan Truyền thông Báo chí – Quý Đồng hương trong vùng Thủ đô HTĐ và Phụ cận.. Kính thưa Quý Vị, ** Căn cứ vào kết quả của cuộc họp bất thường đặc biệt của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, vào ngày Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016. Chúng tôi xin được thông báo đến Quý Vị Lịch Trình Mới của cuộc bầu cử: “Liên Danh Cá Nhân Vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2016-2018.” – Công bố Liên Danh ứng cử lần thứ 1: Ngày 5 tháng 7, 2016 – Hạn chót ỨCV nộp đơn khiếu nại: Ngày 11 tháng 7, 2016 – Công bố Liên Danh Ứng Cử hợp lệ lần cuối: Ngày 18 tháng 7, 2016 – Công bố Địa Điểm Bầu Cử: Ngày 19 tháng 7, 2016 – Ngày Bầu Cử: Chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016 – Công bố kết quả bầu cử sơ khởi: Ngày 26 tháng 7, 2016 – Hạn chót nộp đơn khiếu nại: Ngày 2 tháng 8, 2016 – Họp giải quyết đơn khiếu nại: Ngày 7 tháng 8, 2016 – Công bố kết quả chính thức các Liên Danh đắc cử: Ngày 9 tháng 8, 2016 ** Tổ chức buổi họp của Tân Hội Đồng Đại Diện, để bầu Chủ Tịch, hai Đồng Chủ Tịch, và Ủy Viên Thường Trực Cộng Đồng: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 9, 2016. Thư từ liên quan đến cuộc bầu cử hay đơn xin ứng cử, ủng hộ tài chánh..v..v.. xin Quý Vị vui lòng ghi: Ủy Ban Bầu Cử và gởi về: P.O Box 2744 Hyattsville, MD 20784 Trong những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ có Thông Báo Cập Nhật thường xuyên chuyển đến Quý Vị, xin vui lòng quan tâm theo dõi Chúng tôi hân hoan đón nhận những ý kiến, đề nghị của Quý Vị. Xin vui lòng e-mail hoặc gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào… Chân thành cảm tạ. Cell: 301-741-5834 E-mail: ubbc2016@aol.com Trân trọng TM. Ủy Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng

CongDongLetterHeadLogo

]]]]> ]]>

Leave a Reply