Hãy Chia Sẻ những Ảnh Chụp Buổi Lễ Tốt Nghiệp và Lên Lớp trên Twitter hay Facebook

0

]]>

Các phụ huynh, học sinh, thành viên ban điều hành FCPS được mời chia sẻ những ảnh chụp ưa chuộng của các buổi lễ tốt nghiệp hay lên lớp năm nay trên Twitter và Facebook bằng cách dùng hashtag (dấu cáp băm) #fcpsgrad16. Chúng tôi sẽ đăng tải lại trên Twitter một số những ảnh chụp trên trang FCPS Twitter, tìm được tại www.twitter.com/fcpsnews, và chia sẽ một số những ảnh chụp trên trang FCPS Facebook, tìm được tại www.facebook.com/fcpsva. Lịch trình tốt nghiệp FCPS năm 2016 có sẵn trực tuyến tại http://www.fcps.edu/news/grad.shtml.

]]]]> ]]>

Leave a Reply