Phóng Sự Hình Ảnh Diễn hành NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG Thứ Hai Ngày 30 Tháng 5 Năm 2016

0

]]>

Theo nguồn tin của Nhat Hung

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: LIÊN HỘI CCS VNCH VÀ CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN DIỄN HÀNH TRONG NGÀY “MEMORIAL DAY” 30/05/2016

MemorialDayParade063016NhatHungP01

May 30, 2016

MemorialDayParade063016NhatHungP02

by Nhat Hung

MemorialDayParade063016NhatHungP03

View Album https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6293911653031593921&authkey=Gv1sRgCOG4q4yBpv-l1gE&feat=email

MemorialDayParade063016NhatHungP04

Play slideshow https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6293911653031593921&authkey=Gv1sRgCOG4q4yBpv-l1gE&feat=email&mode=SLIDESHOW

Message from Nhat Hung:

MemorialDayParade063016NhatHungP05

NGÀY ĐẦU TIÊN TRỞ VỀ VÀ TÁI SINH HOẠT CỦA PHẬT TỬ CHÙA GIÁC HOÀNG. HÌNH ẢNH DO NHIẾP ẢNH GIA TRẦN ĐỊNH VÀ NHẤT HÙNG THỰC HIỆN

MemorialDayParade063016NhatHungP06

If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6293643104299548305&authkey=Gv1sRgCJ3lrK21-p3GkgE&feat=email

MemorialDayParade063016NhatHungP07

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

MemorialDayParade063016NhatHungP08

MemorialDayParade063016NhatHungP09]]]]> ]]>

Leave a Reply