Tham dự Lễ Đặt Vòng Hoa tại Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản

0

]]>

Theo nguồn tin của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia

THÔNG BÁO Tham dự Lễ Đặt Vòng Hoa tại Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản Kính thưa Quý Đồng Hương, Một buổi Lễ Đặt Vòng Hoa kỷ niệm năm thứ 9 Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản được xây sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu 10 tháng 6 năm 2016 tại gốc đường Massachusetts và New Jersey Avenue, Northwest, Washington, DC. Trân trọng kính mời quý Đồng Hương cùng quý Anh Chị Em trong các cơ cấu Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, DC, Maryland & Virginia và các Hội Đoàn, Đoàn Thể người Việt Quốc Gia trong vùng tham gia đông đảo. Vì không lo kịp phương tiện chuyên chở chung nên xin mọi người tự túc đến địa diểm hành lễ. Mong mỏi được sự ủng hộ và tham dự đông đảo của Quý Vị và giới Truyền Thông Báo Chí. Trân trọng kính mời, Chủ Tịch Cộng Đồng ĐoànHĐinh Đoàn Hữu Định

CongDongLetterHeadLogo

]]]]> ]]>

Leave a Reply