Phóng Sự Hình Ảnh Cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo kêu gọi việc mở lại hồ sơ của các nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1990

]]>

Theo nguồn tin của Nhat Hung

CPJ HỌP BÁO TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN VỀ VỤ SÁT HẠI 5 KÝ GIẢ VN TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 1990

CPJNhatHung060116P01

Jun 1, 2016

CPJNhatHung060116P02

by Nhat Hung

CPJNhatHung060116P03

View Album https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6291444839283404737&authkey=Gv1sRgCJKRovHxotXTpAE&feat=email Play slideshow https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6291444839283404737&authkey=Gv1sRgCJKRovHxotXTpAE&feat=email&mode=SLIDESHOW

Message from Nhat Hung:

CPJNhatHung060116P04

Cuộc họp báo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ Committee to Protect Journalists) kêu gọi việc mở lại hồ sơ của các nhà báo Mỹ gốc Việt đã bị sát hại từ năm 1981 đến năm 1990. https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6291444839283404737&authkey=Gv1sRgCJKRovHxotXTpAE&feat=email

CPJNhatHung060116P05

To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

CPJNhatHung060116P06

CPJNhatHung060116P07

CPJNhatHung060116P08]]]]> ]]>

Leave a Reply