Chương Trình 1251 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị, Đây Chương trình truyền hình lần thứ 1251 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng cuộc biểu tình tại công trường Lafayette trước Tòa Bạch Ốc ngày 22/5/2016 và Đặc biệt là póng sự về Buổi Tiệc của Rolling Thunder đã được tổ chức tại Hyatt Regency Crystal City Arlington Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng sự: Enjoy Phúc THVN-HTĐ ]]]]> ]]>

Leave a Reply