Phóng Sự Hình Ảnh Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland & Virginia biểu tình trước Tòa Bạch Ốc ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016

]]>

Theo nguồn tin của Nhat Hung

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P01

CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN BIỂU TÌNH TRƯỚC WHITE HOUSE ĐỂ ỦNG HỘ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG CS …

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P02

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN BIỂU TÌNH TRƯỚC WHITE HOUSE ĐỂ ỦNG HỘ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG CS …

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P03

CỘNG ĐỒNG VN HOA THỊNH ĐỐN BIỂU TÌNH TRƯỚC WHITE HOUSE ĐỂ ỦNG HỘ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG CS …

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P04

May 22, 2016 by Nhat Hung View Album https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6287740844326797889&authkey=Gv1sRgCOyfs9qw56OVTw&feat=email Play slideshow https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6287740844326797889&authkey=Gv1sRgCOyfs9qw56OVTw&feat=email&mode=SLIDESHOW

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P05

Message from Nhat Hung: CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH ĐỐN BIỂU TÌNH TRONG CƠN MƯA TRƯỚC “WHITE HOUSE” TẠI THỦ ĐÔ HTĐ ĐỂ ỦNG HỘ NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH TRONG NƯỚC CHỐNG ĐỘC TÀI CỘNG SẢN VÀ ĐÒI TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. NHẤT HÙNG If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6287740844326797889&authkey=Gv1sRgCOyfs9qw56OVTw&feat=email To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P06

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P07

BieuTinhWhiteHouseNhatHung052216P08 ]]]]> ]]>

Leave a Reply