Thông Báo: Đại Tá CSQG ĐẶNG VĂN MINH từ trần

0

]]>

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…. Để tường và tiện việc phân ưu, thăm viếng, tiển đưa Cố Niên Trưởng Đặng Văn Minh đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng…. BMH Washington, D.C

Hội Thân Hữu Cựu Cảnh Sát Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC Đại Tá CSQG ĐẶNG VĂN MINH Sanh ngày 7 tháng 4 năm 1922, tại Côn Sơn – Việt Nam Nguyên Phó Trưởng Khối Cảnh Sát Đặc Biệt, Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH Đã được Chúa gọi về lúc 12:40 AM, Thứ Ba ngày 10 tháng 5 năm 2016 Tại Tư gia, Fairfax, Virginia. Hưởng Đại Thọ 94 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại: NATIONAL MEMORIAL FUNERAL HOME 7482 Lee Highway, Falls Church, VA 22042 Chương trình thăm viếng : Thứ Bảy 21 tháng 5 năm 2016 : Từ 9:00 AM – 3:00 PM Sau đó di quan và an táng theo nghi thức Tôn Giáo TIN LÀNH. Thành thật chia buồn cùng Bà Quả phụ ĐẶNG VĂN MINH và Tang quyến Nguyện cầu ơn Chúa sớm nhận Linh Hồn Cố Đại Tá ĐẶNG VĂN MINH về Cõi Thiên Đường. ************* HỘI THÂN HỮU CỰU CSQG VÙNG HTĐ & PHỤ CẬN *Tang gia không nhận VÒNG HOA *Mọi PHÚNG ĐIẾU ĐƯỢC NHẬN dưới danh nghĩa GIÚP TRẺ EM MỒ CÔI tại VIỆT NAM. Chi phiếu xin đề : HỘI THÁNH GIAO ƯỚC ÂN ĐIỂN. Chia buồn : xin gọi Kim Mattos (703) 969-9119, Email : kmattos@m27rc.com

Enjoy Phúc THVN-HTD ]]]]> ]]>

Leave a Reply