Chương Trình 1247 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Các Anh Chị, Đây là chương trình lần thứ 1247 sau phần tin tức là phóng đặc biệt về ngày quốc hận 30/4 năm 2016 tại HTĐ 1. Tin Tức:

2. Phóng sự 30/4 : a. Treo cờ rũ: b. Lễ truy điệu: c. Chào cờ và Biểu tinh trươc TĐS CSVN WDC:

3. Biểu Tình Formosa NJ: Enjoy Phúc THVN-HTD ]]]]> ]]>

Leave a Reply