Phóng Sự Hình Ảnh "GÓP MỘT BÀN TAY" của Hội BPSOS

0

]]>

Gop1BanTay042316NhatHungP01

Gop1BanTay042316NhatHungP02

Gop1BanTay042316NhatHungP03

TIỆC GÂY QUỸ “GÓP MỘT BÀN TAY” CỦA TỔ CHỨC BPSOS TỔ CHỨC TẠI NHÀ HÀNG FORTUNE TỐI 23/04/2016. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. NHẬT HÙNG

Apr 23, 2016

by Nhat Hung

View Album

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6277109069003880497&authkey=Gv1sRgCIa-9Pvy48OE2QE&feat=email

Play slideshow

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107083453647862057018&target=ALBUM&id=6277109069003880497&authkey=Gv1sRgCIa-9Pvy48OE2QE&feat=email&mode=SLIDESHOW

You are invited to view Nhat Hung’s photo album: TIỆC GÂY QUỸ “GÓP MỘT BÀN TAY” CỦA BPSOS 2016

Gop1BanTay042316NhatHungP04

Gop1BanTay042316NhatHungP05

Gop1BanTay042316NhatHungP06

Gop1BanTay042316NhatHungP07

Gop1BanTay042316NhatHungP08

]]]]> ]]>

Leave a Reply