Phóng Sự Video Clips Cao Quang Ánh Nói Chuyện Với Vận Động Gây Quỹ Vào Thượng Viện Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn

]]>

Buổi họp mặt với cựu Dân biểu Cao Quang Ánh . Cao Quang Ánh vận động gây quỹ vào Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày Chúa nhật 17/04/2016 lúc 03 đến 05 giờ chiều tại Nhà hàng Present.

https://youtu.be/jMfSJuctxyE]]]]> ]]>

Leave a Reply