Thông Báo Chương Trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 201

0

]]>

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Để tường.. Kính, thân mời tham dự.. BMH Washington, D.C

Chương Trình lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 11am Thứ Bảy 16 tháng 4 năm 2016 tức Mồng Mười tháng Ba năm Bính Thân tại trường Luther Jackson, Falls Church, VA 1- múa lân và rước cờ : Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương. 2- nghi-thức chào cờ Mỹ và Việt, phút mặc niệm…. 3- chào mừng quan-khách : đại-diện Ban Tổ-chức. 4- đồng ca “Hùng Vương”. 5- phát biểu của Chủ-tịch Cộng Đồng. 6- lễ tế : ban tế với ông Dương Hòa Hiệp. 7- vài lời về Quốc Tổ Hùng Vương : Hoàng Vy Kha. 8- đồng ca “Trả Lại Cho Dân”. 9- biểu-diễn võ thuật Tây Sơn : võ sư Hồ Bửu. 10- cảm tạ : ông Nguyễn Văn Đặng. 11- đồng ca, mọi người hát “Việt Nam – Việt Nam”. 12.- mời sang cafeteria thọ lộc và thưởng-thức vui hát : bà Kiều Nga.

LeGioQuocToHungVuong2016]]]]> ]]>

Leave a Reply