Chương Trình 1243 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Đây là chương trình lần thứ 1243 do THVN-HTĐ thực hiện sau phần tin tức là phóng sự Lễ ra mắt Hội Phụ Nữ Việt Nam Hoa Thịnh Đốn.

https://youtu.be/Fja0dZdxUJw]]]]> ]]>

Leave a Reply