Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

]]>

Kính Mời quý đồng hương đến tham dự các chương trình Lễ của Hội Thánh: 1. Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó được tổ chức vào lúc 8:00 giờ tối thứ Sáu ngày 25 tháng 3, 2016.

https://www.facebook.com/firstvietnamese/photos/pcb.909139702536035/909132715870067/?type=3&theater ]]]]> ]]>

Leave a Reply