Chương Trình 1240 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

]]>

Các Anh Chi, Đây là chương trình lần thứ 1240 sau phần tin tức là phóng sự kỷ niệm lần thứ 224 Quang Trung Đại Đế do Võ Đường Tây Sơn vùng HTĐ tổ chức và Ngày Khai Thuế 2015 do Hội Quốc Gia Hành Chánh thực hiện hàng năm tại George Mason District Government Center.

1. Tin Tuc :

2. Phóng Su : Phúc THVNHTD ]]]]> ]]>

Leave a Reply