Thông Báo Về Việc Phủ Cờ Trong Tang Lễ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích

]]>

Ngày 10 tháng 3 năm 2016 THÔNG BÁO Giáo sư NGUYỄN NGỌC BÍCH đã qua đời đột ngột ngày 3 tháng 3 năm 2016 trên chuyến bay từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ đến Manila, thủ đô Phi Luật Tân để dự Hội Nghị Biển Đông do Ông tổ chức cùng các đoàn thể khác khắp thế giới. Ông là một Chiền Sĩ Quốc Gia đã dấn thân không mệt mỏi suốt cuộc đời từ một Nhà Giáo đến một Viên Chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, một Nhà Hoạt động chính trị tại Hải ngoại cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền ở Việt Nam. Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia sẽ làm Lễ Phủ Cờ trên linh cửu của Ông vào Đúng 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 12 tháng 3 năm 2016 tại National Funeral Home 7482 Lee Highway Falls Church, VA 22042. Trân trọng kính mời Quý Hội Đoàn Thành Viên Cộng Đồng hiện diện đông đão, đầy đủ trong trang phuc dân sự màu đậm hay đen vào lúc 9 giờ 30 để cùng góp phần trong nghi thức tiển đưa người quá cố có công với quê hương đất nước. Rất mong được sự đáp ứng thuận lợi và nồng nhiệt của tất cả quý Hội Đoàn Thành Viên Cộng Đồng để cho Lễ Nghi Phủ Cờ và Thu Cờ sau đó trao lại cho Bà Quả phụ Nguyễn Ngọc Bích được diễn ra uy nghi, nghiêm chỉnh và tốt đẹp. Trân trọng , Chủ Tịch Cộng Đồng ĐoànHĐinh Đoàn Hữu Định

ThongBaoPhuCoGiaoSuNguyenNgocBich

]]]]> ]]>

Leave a Reply