Chương Trình 1239 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)

0

]]>

Đây là chương trình phát hình lần thứ 1239 sau phần tin tức là đặc biệt Phân Ưu GS Nguyễn Ngọc Bích và phóng sự buổi sinh hoạt của Hội Ái hữu Gò Công Xuân Bính Thân tại nhá hàng Harvest Moon Falls Church Virginia.

1. Tin Tức :

2. Phóng Sự :

3. Phân Ưu GS NNBích :

Phúc THVN-HTD]]]]> ]]>

Leave a Reply