Phóng Sự Hình Ảnh Dạ Tiệc Mừng Xuân Bính Thân 2016 của Hội Ái Hữu Gò Công

]]>

Theo tin Nhất Hùng

HoiGoCongHTD022016NhatHungP02

You are invited to view Nhat Hung’s photo album:

HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG MỪNG XUÂN BÍNH THÂN TẠI NHÀ HÀNG HARVEST MOON TỐI 20/2/2016. HÌNH ẢNH DO HỘI THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN. NHẤT HÙNG

Feb 20, 2016

by Nhat Hung

View Album

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/DATIECMUNGXUANBINHTHANCUAHOITHANHUUGOCONG

Play slideshow

HoiGoCongHTD022016NhatHungP03

HoiGoCongHTD022016NhatHungP04

HoiGoCongHTD022016NhatHungP05

HoiGoCongHTD022016NhatHungP06

]]]]> ]]>

Leave a Reply