Phóng Sự Hình Ảnh Tiệc Mừng Xuân Bính Thân 2016 Cho Cao Niên Trong Nhà Dưỡng Lão Woodland Hill Trong Thành Phố Arlington

]]>

Theo tin Nhất Hùng

TiecXuanBinhThanh2016WoodlandHillNhatHung022116P02

TiecXuanBinhThanh2016WoodlandHillNhatHung022116P03

You are invited to view Nhat Hung’s photo album:

TIỆC MỪNG XUÂN BÍNH THÂN CHO QUÝ CỤ CAO NIÊN DO CỘNG ĐỒNG VN VÙNG HTĐ TỔ CHỨC TẠI WOODLAND HILL VA

Feb 21, 2016

by Nhat Hung

View Album

https://picasaweb.google.com/107083453647862057018/TIECMUNGXUANBINHTHANCHOQUYCUCAONIENDOCONGONGVNVUNGHTTOCHUCTAIWOODLANDHILLVA?feat=email#

Play slideshow

TiecXuanBinhThanh2016WoodlandHillNhatHung022116P04

TiecXuanBinhThanh2016WoodlandHillNhatHung022116P05

TiecXuanBinhThanh2016WoodlandHillNhatHung022116P06]]]]> ]]>

Leave a Reply